Societat anònima o societat limitada?

Share Button

¿Sociedad limitada o anónima?Entre el ventall de formes societàries de l’ordenament jurídic espanyol, les dues més utilitzades són la societat limitada i la societat anònima. Però, entre aquestes dues fórmules, com decidir quina és la més adequada al nostre projecte empresarial?

De fet, aquesta consulta és una de les més habituals que es realitzen als experts en dret mercantil. Tots dos models de societat tenen característiques favorables que anem a enumerar per ajudar-li en la seva decisió.

Entre les característiques que defineixen el model de societat limitada, cal destacar les següents:

  • Menor exigència de capital per a la seva constitució
  • Major flexibilitat i menys exigència quant a les formalitats en els seus aspectes socials
  • Les aportacions de capital social (participacions) no són negociables, el que pot pot significar un important avantatge per a la petita empresa si el que es vol és blindar l’entrada de nous socis
  • En la societat limitada es dóna una major defensa del soci i de les minories mitjançant una àmplia i oberta regulació de l’exercici del dret de separació

“La societat limitada es defineix com la fórmula més adequada per a la constitució d’una pime, mentre que la societat anònima serà la més apropiada per a les grans empreses”

D’altra banda, la societat anònima compta amb un factor positiu:

  • El caràcter negociable de les accions en la societat anònima permet accedir als mercats secundaris de valors, possibilitant l’ampliació de capital mitjançant l’oferta pública d’accions
Societat limitada o societat anònima segons la dimensió de l’empresa

 

Al nostre país, el model de societat limitada és el majoritari. Per cada societat anònima, existeixen més de sis societats limitades. Aquesta proporció és molt major si analitzem la constitució de les societats. En l’actualitat, per cada societat anònima creada es constitueixen vint-i-dues societats limitades, aproximadament.

Sense dubte, aquesta opció tan elevada al nostre país pel model de societat limitada és conseqüent a la tipologia empresarial existent, en el qual més del 99% de les empreses són petites i mitjanes. El caràcter més personalista, flexible i més tancat que presenta la societat limitada pot ser la justificació que sigui la forma jurídica més utilitzada per les pimes del nostre país.

Per tant, podem deduir que la societat limitada es defineix com la fórmula més adequada per a la constitució d’una pime, mentre que la societat anònima serà la més apropiada per a les grans empreses.

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *