Serveis a l’empresa

Servicios a empresas y emprendedores. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Assessoria legal, llicències, tràmits, alta adreça, subvencions…

En BANÚS Advocats podem assessorar-li sobre diferents aspectes legals relacionats amb el funcionament de la seva empresa. Entre d’altres, destaquem els següents:

  • Contractació i les seves modalitats
  • Salaris i polítiques retributives
  • Jornada, horaris i descansos
  • Mobilitat i modificacions condicionis contractuals
  • Extinció de contractes, cartes d’acomiadament, acomiadaments disciplinaris i sancions
  • Negociacions i conciliacions davant el servei de Conciliació i Arbitratge
  • Representació legal i processal davant el Jutjat Social i Tribunals Superiors de Justícia
  • Normativa de Seguretat i higiene en el Treball i Prevenció de Riscos Laborals
  • Defensa davant inspecció de treball

Contractes d’alta direcció, artistes, trade, blindatges…

En BANÚS Advocats tenim els coneixements i l’experiència necessària per precisar tots els aspectes legals que defineixen la relació entre empresa i directius, enquadrada en un règim legal especial i més ampli.

Conegui els serveis que podem oferir-li en relació a les peculiaritats legals relacionades amb l’ALTA DIRECCIÓ.

Paquets de serveis legals

Amb el propòsit de proporcionar un complet assessorament i cobertura legal a empreses i emprenedors, hem dissenyat paquets de serveis, de periodicitat mensual o anual, que agrupen diferents aspectes que es generen en el desenvolupament de l’activitat empresarial. En definitiva, el nostre objectiu és oferir-li la nostra col·laboració perquè pugui centrar-se exclusivament a consolidar la seva empresa.

Contacti amb nosaltres i exposi’ns les seves necessitats. Les estudiarem i li farem una proposta concreta i ajustada a la seva sol·licitud.
De la mateixa manera, també podem atendre-li de forma puntual quan en la seva empresa sorgeixi una necessitat concreta per la qual necessiti la nostra col·laboració.

Comentarios cerrados.