Mediació

Mediación. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Mediació familiar, ciutadana, organitzacions, assumptes civils…

La mediació és una fórmula legal que persegueix la resolució de diferents conflictes. Es tracta d’una alternativa en la qual les parts implicades en un delicte, falta o altres controvèrsies legals, juntament amb la col·laboració d’un mediador especialitzat, busquen aconseguir un acord per reparar el dany causat.

Hi ha dos supòsits en els quals pot tenir lloc la mediació. El primer d’ells és de caràcter extrajudicial i es dóna quan les parts implicades consenten participar en ella per dirimir les seves diferències en lloc d’acudir a un tribunal. L’altre supòsit és intrajudicial. Té lloc quan el jutge entén que el motiu de la controvèrsia no té la suficient entitat legal per a la celebració d’un judici i proposa la mediació per aconseguir l’acord entre les parts.

Es tracta d’una solució legal especialment indicada entre altres casos:

  • Quan s’han produït injúries o calúmnies
  • Delictes contra la seguretat viària amb víctimes
  • Conflictes en els quals s’han repetit múltiples denúncies o s’han creuat entre les parts
  • En el cas de delictes contra els drets i deures familiars
  • Controvèrsies derivades de separacions o divorcis
  • Conflictes intergeneracionals
  • Desacords en temes d’herència
  • Conflictes laborals

Si es troba en una d’aquestes situacions, posi’s en contacte amb nosaltres i els nostres experts en mediació li assessoraran sobre la conveniència o no d’arribar a un acord mitjançant aquesta fórmula i com aconseguir-ho.

Comentarios cerrados.