Mediació en els conflictes en les comunitats de propietaris

Share Button

El administrador ante los conflictos en las comunidades de propietariosActualment, “la recerca ràpida” de la resolució de conflictes que, per diferents motius, es donen a les comunitats de propietaris ocupa una part important del temps dels administradors de finques. Es parla de 7,2 hores al dia de gestió de queixes i conflictes, el que suposa una despesa considerable en temps i en diners. Quants més conflictes hi hagi i més temps perdurin, major cost econòmic de gestió i resolució.

En aquest context, el bon govern de les comunitats depèn cada cop més de la capacitat de trobar solucions als conflictes que es donen i per la qualitat dels processos en la gestió i resolució dels mateixos.

Èxit o fracàs

Si bé aquesta situació pot semblar, des d’un punt de vista de la gestió de les comunitats, molt positiva per part de l’administrador, només ho serà sempre i quan es trobin i proposin “ràpides” i satisfactòries solucions.

Cada vegada més la contractació dels serveis d’un administrador de finques o un altre dependrà de la seva capacitat per gestionar conflictes entre els veïns

L’assoliment o no d’una solució ràpida pot determinar la percepció d’eficàcia i la satisfacció dels propietaris sobre la feina dels administradors. Tanmateix, quan no s’obtinguin resultats immediats, pot comportar un estat d’insatisfacció cap al servei que ofereix. Si a la llarga es manté aquesta situació, creix una percepció de manca de qualitat en el servei, ja que la idea de conflicte queda associada al servei ineficaç de l’administrador.

En conseqüència, cada vegada més la contractació dels serveis d’un administrador o un altre dependrà de la capacitat de gestionar els conflictes. L’obtenció d’una solució suposa l’èxit de l’administrador. Al contrari, la manca de resolució del conflicte i l’aparició de nous problemes suposa el fracàs de la seva gestió davant dels propietaris i pot significar la seva substitució per un nou professional.

La mediació en la resolució de conflictes veïnals

En síntesi, el conflicte ha esdevingut una coordenada bàsica en l’activitat dels administradors de finques, i la gestió i la resolució de conflictes un espai central i una tasca bàsica de la seva funció professional, amb un cost afegit elevat.

Només des d’aquest punt de vista s’entén els esforços –temps, recursos i diners– que aquests professionals hi dediquen a la resolució d’aquests conflictes, ja que de l’èxit o el fracàs d’aquest procés en depèn cada cop més el manteniment del servei i les noves contractacions.

En aquest context, cal dotar els administradors de finques de nous i millors instruments i estratègies per a gestionar el conflicte i reduir el cost econòmic associat. Nosaltres apostem per la formació de l’administrador en tècniques de mediació i resolució de conflictes o bé la contractació externa d’un professional especialitzat en la matèria.

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *