Dret Successori

Derecho sucesorio. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Herències i testaments

Les persones mantenen relacions jurídiques i atresoren béns que, en morir, han de ser posats a disposició dels successors legítims o d’aquelles altres persones o entitats indicades pel finat. Aquesta situació pot donar lloc a conflictes d’interessos que han de dirimir-se legalment.

En BANÚS Advocats tenim l’experiència necessària per assessorar-li o defensar els seus interessos en matèria de successions, testaments i herències.

Sol·liciti’ns una cita.

Comentarios cerrados.