Dret Mercantil

Derecho mercantil. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Contractes, societats, creditors…

Una de les activitats humanes més importants és la del comerç. La regulació legal de les relacions entre persones, els contractes i les accions derivades d’aquesta activitat és l’objectiu del dret mercantil.

En BANÚS Advocats podem responsabilitzar-nos de l’elaboració dels seus contractes mercantils, constitució de societats, la posada en marxa de concursos de creditors o qualsevol altre tràmit o defensa dels seus interessos davant conflictes d’aquesta índole.

Sol·liciti’ns una cita.

Comentarios cerrados.