Dret Laboral

Derecho Laboral. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Conflictes laborals, acomiadaments, sancions, invalidesa, jubilacions…

El dret laboral és una disciplina en canvi constant. Les successives reformes legislatives en aquesta matèria exigeixen una interpretació jurisprudencial que comporta un estudi continu i la intervenció d’advocats especialitzats.

En BANÚS Advocats podem aportar la nostra àmplia experiència en aquest àmbit legal per intervenir en:

  • Acomiadaments
  • Sancions
  • Reclamacions
  • Fons de Garantia Salarial (Fogasa)
  • Prestacions INSS (invalidesa, jubilacions)
  • Inem (atur)
  • Procediments laborals
  • Conflictes empresa-treballador
  • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)

Sol·liciti’ns una cita.

Comentarios cerrados.