Dret Immobiliari

Derecho Inmobiliario. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Compravenda d’habitatges, lloguers, expropiacions…

Entorn del dret a l’habitatge s’articula tot un entramat legal que engloba drets i obligacions.

En BANÚS Advocats podem resoldre els seus dubtes i problemes en relació amb:

  • Operacions de compravenda
  • Llicencies urbanístiques
  • Junta de compensació
  • Resolució de conflictes
  • Incompliment contractual
  • Contractes d’arrendament
  • Impagaments i reclamació de quantitats
  • Desnonaments
  • Procediments judicials

Sol·liciti’ns una cita.

Comentarios cerrados.