Comunitats

Gestión de fincas. Banús advocats. Bufete en Barcelona

Propietat horitzontal, administració de finques, comunitats de propietaris…

Entre els serveis de caràcter legal que oferim en BANÚS Advocats està el d’assumir la gestió dels assumptes financers, legals i tècnics d’aquelles comunitats de propietaris que decideixin confiar-nos l’administració de les seves finques.

Tal com estableix l’article 20 de la Llei de propietat horitzontal, en BANÚS Advocats podem responsabilitzar-nos de:

 • Administració de comunitats de propietaris
  • Formació i renovació periòdica de la junta de propietaris
  • Convocatòria, assistència i moderació de les Juntes Ordinàries i Extraordinàries
  • Confecció de totes les Actes i la seva transcripció en el llibre d’Actes comunitari
  • Confecció dels rebuts de provisió de fons comunitaris i derrames
  • Manteniment puntual de tots els pagaments a proveïdors de la Comunitat (extintors, neteja, antena, porter electrònic…)
  • Confecció de l’Estat de Comptes i del pressupost de despeses per a l’exercici següent
  • Assessorament en relació amb tots els contractes comunitaris
  • Enviament a la finca dels industrials necessaris per a les reparacions ordinàries o urgents, així com per a la confecció de pressupostos
 • Administració de lloguers
 • Representació davant organismes oficials
 • Assessorament en matèria de subvencions
 • Control d’impagats
 • Processos judicials

I en definitiva, tota aquella gestió relacionada amb la Comunitat de Propietaris.

Suport extern a administradors de finques

De la mateixa manera, els nostres serveis es dirigeixen també als professionals de l’administració de finques. Sovint, la gestió de les comunitats de propietari presenta aspectes legals en els quals, a més del gestor habitual de la finca, la participació d’un lletrat pugui ser convenient. En aquests casos, en BANÚS Advocats estem en disposició de col·laborar i defensar adequadament els interessos de la comunitat de propietaris.

Sol·liciti’ns una cita i estudiarem les necessitats de la seva comunitat de propietaris per realitzar-los una proposta detallada.

Comentarios cerrados.