Capitulacions matrimonials. Abans o després de les noces?

Share Button

Banús Advocats. Bufete en Barcelona. Expertos en Capitulaciones Matrimoniales

Establir capitulacions matrimonials abans o després del matrimoni comporta certes diferències que convé tenir en compte.

Com hem vist en un post anterior, el matrimoni es tradueix també en un vincle econòmic entre els cònjuges i devant de tercers que convé precisar adequadament. Aquest context econòmic pot ser definit per la legalitat vigent en matèria de matrimoni en cada comunitat autònoma o pactat entre els cònjuges mitjançant capitulacions matrimonials. Aquestes capitulacions poden establir-se amb anterioritat al matrimoni o bé després d’establert el vincle, però decidir fer-ho en un moment o en l’altre té certes particularitats.

Una d’elles té a veure amb l’import dels tràmits i despeses derivades. Així, per als nuvis les despeses per establir unes capitulacions matrimonials es limitaran al cost de l’escriptura pública, és a dir, als honoraris del notari que realitzarà el tràmit. La inscripció de les capitulacions en el Registre, tràmit absolutament necessari per a la seva validesa, és gratuïta.

“Davant la imminència d’un matrimoni, sembla prudent estudiar amb deteniment les diferents possibilitats i establir les capitulacions matrimonials que millor acomodin a tots dos cònjuges”

El matrimoni complica el tràmit
Per contra, les despeses d’aquesta escriptura seran superiors quan els atorgants ja estiguin casats. Això és així perquè, en aquest cas, en l’escriptura no només es farà constar la modificació del règim econòmic del matrimoni, sinó l’extinció de l’anterior. Així, si estaven casats en règim de societat de guanys haurà de liquidar-se, amb les corresponents operacions i l’adjudicació dels béns als esposos. L’import de l’escriptura en aquest cas dependrà del valor dels béns. A més, si s’adjudiquen, per exemple, béns immobles o vehicles, haurà d’inscriure’s la nova titularitat en els corresponents Registres, com el de la Propietat i Tràfic en l’exemple posat.

Evitar el frau
Es tracta d’un tràmit obligat. En cas de no fer-ho, la modificació del règim econòmic del matrimoni no tindria eficàcia davant tercers, especialment per als creditors. De fet, no pot pactar-se una modificació del règim econòmic del matrimoni que pugui servir per defraudar creditors.

De fet, hi ha qui estant casat en règim de societat de guanys contreu un deute i proposa canviar a un règim de separació de béns. La intenció seria adjudicar a l’un altre cònjuge la titularitat de béns amb els quals podria fer front al deute, intentant allunyar-los de l’abast del creditor.

Aquesta maniobra no és aconsellable. Realitzar aquesta modificació del règim matrimonial amb la finalitat de col·locar al cònjuge deutor en situació d’insolvència o d’insuficiència econòmica per no complir amb les seves obligacions seria un frau. De fer-ho, el creditor podrà anul·lar aquest pacte fraudulent i anar contra el patrimoni conjunt del matrimoni. Com podem veure, a més d’un frau, és una maniobra inútil.

D’acord amb l’exposat, davant la imminència d’un matrimoni, sembla prudent estudiar amb deteniment les diferents possibilitats i establir les capitulacions matrimonials que millor acomodin a tots dos cònjuges. Sempre amb el degut assessorament legal d’advocats experimentats.

 

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *