Alta Direcció

Equipo. Banús Advocats. Bufete en Barcelona

Contractes d’alta direcció, artistes, trade, blindatges…

El tracte laboral entre empresa i directius s’enquadra en un marc més ampli que permet que les parts puguin pactar el que creen més convenient en les clàusules del contracte, la qual cosa es contempla en a un règim legal especial.

En BANÚS Advocats tenim els coneixements i l’experiència necessària per precisar tots els aspectes legals i les peculiaritats que defineixen aquest tipus de relació, la qual cosa ens habilita per participar en:
Elaboració i supervisió de contractes d’alta direcció
Promoció de relació laboral comuna a alta direcció
• Maneres d’extinció de la relació laboral i suspensió de la relació laboral ordinària
• Clàusules de blindatge i no competència postcontractual
• Representants mercantils i agents comercials
• Trade (treballadors autònoms econòmicament depenents)
• Contractació d’artistes
Si necessita aclarir dubtes sobre aquest tema o confeccionar un contracte d’aquestes característiques, no dubti a contactar amb nosaltres.

Comentarios cerrados.