Defensa jurídica eficient

BANÚS Advocats s'ha consolidat com un dels bufets més solvents en la defensa dels interessos dels seus clients davant els tribunals. Un percentatge de sentències favorables superior al 85% així ho demostra

L'equip legal adient

Disposem d'una àmplia xarxa d'advocats associats especialitzats en diferents branques del dret per defensar adequadament els seus interessos

Sap què és la mediació?

En BANÚS Advocats comptem amb experts en mediació, una solució legal que facilita l'acord entre les parts implicades

Empreses i emprenedors

En BANÚS Advocats oferim tot el nostre suport a empreses i emprenedors. Ens cuidem dels aspectes legals i tràmits perquè pugui centrar-se en l'important

Administració de finques

Ens responsabilitzem de la gestió dels assumptes financers, legals i tècnics de la seva finca

Un equip d'èxit al servei dels nostres clients


Des de la seva fundació a Barcelona en 1997, BANÚS Advocats s'ha consolidat com un dels bufets més solvents en la defensa dels interessos dels seus clients davant els tribunals. Un percentatge de sentències favorables superior al 85% així ho demostra.

Al llarg d'aquests anys, el bufet ha ampliat la seva activitat abastant noves àrees i especialitats, sempre amb el compromís de l'equip de BANÚS Advocats de continuar oferint serveis jurídics de la màxima qualitat tant a persones físiques com a jurídiques.

Últims post

Es desplaçament o trasllat laboral?
 
Es desplaçament o trasllat laboral?
Es considera desplaçament el canvi TEMPORAL del lloc de treball que requereix que el treballador resideixi en una població diferent a la del seu domicili habitual sense que calgui un canvi definitiu de la residència habitual. Una empresa pot fer que els seus treballadors es desplacin a una altra població diferent a la de seu…
La pàtria potestat i la guarda i custodia
 
La pàtria potestat i la guarda i custodia
Conegui els aspectes legals de la pàtria potestat i la guarda i custòdia.
El pla de parentalitat
 
El pla de parentalitat
Els pares que han finalitzat la convivència disposen del pla de parentalidad per concretar com exerciran les seves responsabilitats com a pares.
Particularitats del model Societat Limitada Nova Empresa
 
Particularitats del model Societat Limitada Nova Empresa
La Societat Limitada Nova Empresa és una especialitat de societat per a empreses de nova creació amb característiques que cal conèixer.
En mediació cal despersonalitzar el conflicte
 
En mediació cal despersonalitzar el conflicte
El mediador ha de cuidar la relació entre els subjectes i deixar fora les emociones personals.
Mediació en els conflictes en les comunitats de propietaris
 
Mediació en els conflictes en les comunitats de propietaris
La resolució de conflictes veïnals és una tasca bàsica per als administradors de finques.

Sap què és la mediació?


La mediació és una fórmula que, amb la col·laboració d'un mediador especialitzat, busca l'acord entre les parts en litigi. Aquesta solució pot ser utilitzada, per exemple, en la resolució de desacords de caràcter legal en els àmbits de la família o el civil, entre d’altres.

En BANÚS Advocats som experts en mediació i podem assessorar-li sobre quan i com recórrer-hi, a més d'actuar com a mediadors. Conegui una mica més sobre aquesta solució legal.

Contacti amb nosaltres. Podem ajudar-li

Si té algun problema pel qual necessita assessorament i representació legal, en BANÚS Advocats estem a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres i concertarem una cita. Pot fer-ho còmodament des del seu ordinador, mitjançant el nostre formulari de contacte.

En la seva visita, li escoltarem atentament, estudiarem detingudament el seu cas i li proposarem la manera més adequada de resoldre-ho.